0903 384 610

Nhân sự chủ chốt

unnamed

Hội đồng quản trị

2

CHỦ TỊCH HĐQT

Mrs. LUONG THI MAI DUYEN

mr-nguyen-thuy-khanh-chuong

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mr. NGUYỄN THỤY KHÁNH CHƯƠNG

cao-xuan-thuong-1

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Mr. CAO XUÂN THƯỞNG

mr-huynh-hoang-huynh

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

Mr. HUYNH HOANG HUYNH

untitled

TRƯỞNG BP PHÁP CHẾ & KINH DOANH

Mr. DANG HOANG MINH

mr

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Mr. NGUYEN THANH TAM

nguyenphanminhviet

KỸ SƯ FPGA

Mr. NGUYEN PHAN MINH VIET

david-pham-cong-duy

PHỤ TRÁCH MẢNG GIÁO DỤC

Dr. PHAM CONG DUY

nguyen-quoc-chi

PHỤ TRÁCH MẢNG DOANH NGHIỆP

Dr. NGUYEN QUOC CHI

dr-tran-vu-duc

PHỤ TRÁCH MẢNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Dr. TRAN VU DUC

Quy tắc ứng xử

college paper essay writing service professional essay writers buy research papers online writing college essays cheap essay writing service college essay papers college paper writers research paper service online writing services do my assignment essay writing help case study custom essay case study help essay writing comasterpapersany paper writing best online writing services research paper writing professional paper writers