pro-solu-overview-img01

IBES là đơn vị phụ trách thị trường Việt Nam cho các chương trình đạo tạo lập trình & sử dụng Matlab với Active Media (Singapore), công ty độc quyền đào tạo các sản phẩm của Mathworks ở Đông Nam Á.

Các khóa đạo tạo của chúng tôi rất đa dạng, được thực hiện bởi những chuyên gia hàng đầu quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm ứng dụng các sản phẩm trong thực tiễn công việc. Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo sau:

   • Cơ bản về Matlab & Simulink
   • Cơ bản về ứng dụng nhúng
   • Cơ bản về xử lý hình ảnh với Matlab
   • Chuyên viên lập trình Matlab
   • Giới thiệu Matlab, Simulink và lập mô hình vật lý cho hệ thống điện điện tử bằng SimPower Systems
   • Ứng dụng Matlab trong tài chính – ngân hàng
   • Ứng dụng Matlab trong viễn thông
   • Ứng dụng Matlab trong điện điện tử

Để tìm hiểu thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ info@ibesvn.com